067 533 302
SM - 1013 M

AL ukopavajući rukohvati, ukrutni profili i ručice

 

Šifra: 189
Proizvođač: Euro-Profil d.o.o.
Opis proizvoda: Aluminijumski dekorativni profil - rukohvat za pločaste materijale debljine 18mm.