067 533 302
SM - 1013 CM

AL ukopavajući rukohvati, ukrutni profili i ručice

 

Šifra: 380
Proizvođač: Euro-Profil d.o.o.
Opis proizvoda: Aluminijumska dekorativna ukopavajuća ručica za pločaste materijale debljine 18mm.