067 533 302
Katalog profila za podne i zidne obloge

Profili za spoj podova u istom nivou.

 

 

 

 

 

Nivelacioni profili

NIVELACIONI PROFILI
ZA SPOJ PODOVA
Spajaju površine sa visinskom
razlikom od 3 do 16 mm

 

 

  

EP-3587

 

  

EP-5963

 

  

EP-5347

 

EP-9647
NIVELACIONI PROFIL
ZA SPOJ PODOVA
spaja površine sa visinskom
razlikom od 5 do 12 mm.

 

 

  

Nivelacioni profil - EP-9647 - Šifre

 

EP-4760
NIVELACIONI UGRADNI PROFIL
ZA SPOJ PODOVA
spaja površine sa visinskom
razlikom od ± 3mm. Postavlja se
prilikom ugradnje podne obloge.

 

 

 

Nivelacioni profil - EP-4760 - Šifre

 

L - završni i stepenišni profili

 

 

 

Profili za zaštitu ivice zida

 

 

 

 

 

 

Aluminijumske i PVC cokle

 

 

 

 

 

PVC profili za keramičke pločice

 

 

 

Aluminijumski Profili za keramičke pločice

 

 

 

 

 

Protivklizni stepenišni profili i trake za gazišta

 

 

 

 

Al i PVC dilatacioni i diht sanitar profili

 

 

 

Ugradni i nadgradni dilatacioni profili sa crnom gumom. Dužina profila je 3m.

 

  

Nadgradni aluminijumski profil / 3m
Šifra: 2854

 

 

  

Ugradni aluminijumski profil / 3m
Šifra: 2853

Ugradni dilatacioni profili sa crnom i sivom gumom za debljinu keramičke pločice 10mm i 12mm.
Dužina profila je 2,7m.

 

  

Ugradni aluminijumski profil 12mm / 2,7m
Siva guma - Šifra: 2728
Crna guma - Šifra: 2951

 

    

Ugradni aluminijumski profil 10mm / 2,7m
Siva guma - Šifra: 2090
Crna guma - Šifra: 2091

 

Aluminijumski profil sa četkicom

Stoper za vrata