067 533 302
AL rukohvat - BM - 321

Šifra: 261
Proizvođač: Euro-Profil d.o.o.
Opis proizvoda: Dekorativni rukohvat sa četkicom za pločaste materijale do 18mm. Profili se sijeku na 2,7m i 3m.